Mieszkańcy chętnie korzystają z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mieszkańcy chętnie korzystają z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 26.09.2016

Łomżyńscy policjanci do chwili obecnej odnotowali 451 zgłoszeń z terenu Łomży oraz powiatu łomżyńskiego naniesionych na Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. 320 z nich mundurowi potwierdzili podczas prowadzonych w tych miejscach kontroli, kolejnych kilka jest w weryfikacji. Policjanci zapraszają do aktywnego korzystania z Mapy przedstawicieli instytucji, podmiotów oraz środowisk lokalnych mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców danego terenu.

Wśród najczęstszych zgłoszeń występują te dotyczące spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych i przekraczania na wskazanym obszarze dozwolonej prędkości. W pierwszym przypadku policjantom zgłoszono 201 takich punktów, a w drugim 108. Część z nich pokrywa się ze sobą. Mundurowi potwierdzili 166 punktów w których dochodzi do spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych na terenie całego powiatu i tam też kierowane są patrole policyjne. Interweniują w momencie zauważenia zachowania niezgodnego z prawem, ale przede wszystkim - działają prewencyjne. W 88 przypadkach potwierdzono także miejsca wskazywane na Mapie jako zagrożone jazdą z nadmierną prędkością. Tam także  kierowani są policjanci, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie takim zachowaniom. W dalszej kolejności mieszkańcy upatrują zagrożeń bezpieczeństwa między innymi w nieprawidłowym parkowaniu (28 zgłoszeń), niewłaściwej infrastrukturze drogowej (20 zgłoszeń) czy też miejscach gromadzenia się małoletnich (17 zgłoszeń). Dostrzegają także zagrożenia w postaci dzikich wysypisk, usytuowanych głównie w pobliżu kompleksów leśnych (10 zgłoszeń) czy wskazują na złą organizację ruchu drogowego (13 zgłoszeń) i nieprawidłowe oznakowanie dróg ( 6 zgłoszeń).

Każde takie zgłoszenie jest przez mundurowych dokładnie weryfikowane, a jego status można na bieżąco  śledzić na interaktywnej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa (link)  Wskazywane zagrożenia, w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa, dlatego też nalezy dążyć do ich likwidacji. W związku z tym policjanci zapraszają do aktywnego korzystania z Mapy przedstawicieli wszystkich instytucji, podmiotów oraz środowisk lokalnych, które działają w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców danego terenu. Wspólnie podejmowane inicjatywy mogą przynieść w powyższym obszarze pozytywne skutki.

 

Uwaga! Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.

W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

Pliki do pobrania