„TARCZA 16” w Łomży - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„TARCZA 16” w Łomży

Data publikacji 20.09.2016

20 osób planowanych, jako uzupełnienie kadr policyjnych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa, brało w niedzielę w Łomży udział w ćwiczeniu pod kryptonimem „TARCZA 16”. Przez cały dzień rezerwiści uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając wiedzę policyjną dotyczącą m. in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji, czy też udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Rano, punktualnie o godzinie 7.00, w 74 wytypowanych jednostkach Policji na terenie kraju rozpoczęły się ćwiczenia obronne „TARCZA 16”. To największe tego typu działania w powojennej historii Policji, przeprowadzone przy współpracy administracji wojskowej. Inicjatorem i koordynatorem całości był Główny Sztab Policji Komendy Główniej Policji przy wsparciu Biura Finansów i Biura Logistyki Policji KGP.

Komenda Miejska Policji w Łomży była jedną z wytypowanych jednostek, w której przeprowadzono takie ćwiczenia. W ćwiczeniu na terenie miasta wzięło udział 20 rezerwistów.

Głównym założeniem tego szkolenia było praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji. Uczestnicy ćwiczenia poznali zadania, obowiązki i uprawnienia osób posiadających przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostce organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji. Zostali także zapoznani z zakresem przydzielonych zadań służbowych, podstawami prawnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, podstawami prawnymi oraz warunkami, zasadami i przypadkami stosowania środków przymusu bezpośredniego, zasadami prowadzenia ochrony obiektów, a także przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Policji. Rezerwiści poznawali także zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia.

źródło – KGP, KMP w Łomży

(czytaj wiecej na temat TARCZA 2016 - KGP)