„Bezpieczna droga do szkoły” – jutro rusza policyjna akcja - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Bezpieczna droga do szkoły” – jutro rusza policyjna akcja

Data publikacji 31.08.2016

Jak co roku od 1 września łomżyńscy policjanci pojawią się w rejonach szkół, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. W ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna droga do szkoły” mundurowi przypomną najmłodszym o zasadach jakich należy przestrzegać, aby bezpiecznie dotrzeć na zajęcia. Akcja adresowana jest także do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny, ale także kierowców, którzy w rejonach szkół powinni zachować szczególne środki ostrożności.

Jak co roku 1 września przed szkołami pojawiają się policyjne patrole, które zadbają o bezpieczeństwo najmłodszych. Przez najbliższe dwa tygodnie policjanci pionów prewencji i ruchu drogowego, będą pełnić wzmożoną służbę w rejonach szkół na terenie miasta i powiatu. Policjanci będą sprawowali nadzór nad ruchem, oraz starali się pomagać najmłodszym przejść bezpiecznie na drugą stronę ulicy. Dodatkowo, w ramach zaplanowanych działań policjanci zwrócą też szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierowców, pieszych i rowerzystów.

Bardzo ważnym elementem akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły” jest informowanie dzieci i młodzieży o zagrożeniach związanych z poruszaniem się po drogach, dlatego też łomżyńscy funkcjonariusze spotkają się z dziećmi na specjalnie przygotowanych zajęciach szkolnych. Prelekcje z policjantami są dla dzieci zawsze dużą atrakcją. Mundurowi zachęcają młodych słuchaczy do poznawania zasad ruchu drogowego. Doświadczeni funkcjonariusze „drogówki”, poza omówieniem najważniejszych przepisów, będą udzielać dzieciom porad praktycznych podczas przechodzenia przez jezdnię w rejonie ich szkoły. Spotkania będą także okazją do przekazania dzieciom różnego rodzaju materiałów profilaktycznych czy elementów odblaskowych.

Tradycyjnie mundurowi dokonują w tym okresie przeglądów dróg i ulic, między innymi pod kątem prawidłowości ustawienia i stanu znaków drogowych oraz urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających, takich jak sygnalizatory czy barierki zabezpieczające chodniki w rejonach placówek wychowawczo-oświatowych. Przypominamy rodzicom, nauczycielom, dyrektorom szkół o możliwości zgłaszania uwag dotyczących nieprawidłowego oznakowania pionowego i poziomego w rejonach szkół. Jeżeli znaki będą zdewastowane, zamalowane farbą, nieczytelne, itp., trzeba zgłosić te uwagi zarządcy drogi lub policji drogowej. Mundurowi kontrolują też autobusy oraz inne pojazdy przystosowane do przewozu dzieci do szkół.

 

Przypominamy kilka podstawowych zasad, których należy przestrzegać, aby na drodze nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo. Przypominamy również o zasadzie ograniczonego zaufania względem obcych:

- Nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Zgodnie z art. 43 Ustawy prawo o ruchu drogowym dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej.W przypadku pozostawienia dziecka na drodze publicznej bez opieki, rodzic, osoba odpowiedzialna popełnia wykroczenie, za co grozi kara grzywny w wysokości do 5 tys.zł.

- Bardzo ważnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo na drodze, jest noszenie na sobie elementów odblaskowych.

Rodzice, którzy zawożą dzieci do szkoły powinni pamiętać o obowiązku przewożenia ich w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach.

- Przypominamy, że każda osoba poruszająca się po zmroku poza obszarem zabudowanym jest zobowiązana do noszenia elementów odblaskowych

Warto wykorzystać wolne chwile do wspólnych spacerów. Podczas tych przechadzek rodzice powinni pokazać dziecku najbezpieczniejszą drogę z domu do szkoły i ze szkoły do domu. Pamiętajmy, że droga najkrótsza nie zawsze jest najbezpieczniejsza. W czasie wspólnych spacerów pamiętajmy, by dawać dzieciom dobry przykład. Przechodźmy więc przez ulicę tylko w miejscach wyznaczonych, zawsze na zielonym świetle.

 Najczęściej do wypadków drogowych z udziałem dzieci dochodzi w pobliżu miejsca zamieszkania. Kiedy dzieci rozpoznają okolicę, budynki, znajome twarze stają się mniej ostrożne i tym bardziej narażone na niebezpieczeństwo. Jeżeli nie możemy sobie pozwolić na to, by osobiście czuwać nad bezpieczeństwem dziecka przez cały czas, pomyślmy o tym, by zapewnić mu opiekę sąsiadów, czy kogoś z rodziny. Jeżeli mimo wszystko dziecko samo musi wrócić ze szkoły do domu zadbajmy o to, by ktoś z dorosłych oczekiwał na nie w pobliżu miejsca zamieszkania przed ostatnią ruchliwą ulicą.

 Idąc z dzieckiem i trzymając je za rękę pamiętajmy o tym, że to osoba dorosła powinna iść od strony ulicy.

-  Zwróćmy uwagę na to, o której dziecko kładzie się spać i o której wstaje. Zadbajmy, by nasza pociecha nie budziła się zbyt późno. Biegnąc do szkoły i obawiając się spóźnienia dzieci są mniej uważne, a co za tym idzie bardziej narażone na niebezpieczeństwo.

-  Bądźmy dla swojego dziecka wzorem prawidłowego zachowania - zawsze i w każdej sytuacji.

- Przypomnijmy dziecku, że w mieście należy chodzić wyłącznie po chodniku, a poza miastem poboczem lewej strony drogi.

Pamiętajmy także:

- aby podczas Twojej nieobecności w domu dziecko nikomu nie otwierało drzwi,

- bezwzględnie zabrońmy dziecku przyjmowania od obcych osób jakichkolwiek prezentów (np. słodyczy),

- zabrońmy dziecku wsiadania do samochodów kierowanych przez obce osoby oraz oddalania się z nieznajomymi, uczmy dziecko zasad ograniczonego zaufania wobec obcych,

- dziecku idącemu do szkoły, bądź bawiącemu się na podwórku nie zawieszajmy kluczy na szyi,

- nie pokazujmy dziecku miejsc przechowywania cennych przedmiotów i uczmy je, aby swoje wartościowe rzeczy (np. telefon) przechowywało w miejscu utrudniającym ich kradzież - np. w wewnętrznej kieszeni kurtki,

- starajmy się zrobić wszystko, aby dziecko podczas zabawy zawsze było rozsądne i bezpieczne; uczmy je także zasad bezpiecznego korzystania z internetu,

- zwracajmy uwagę na zachowanie swojego dziecka i jego przyjaciół,

- zawsze traktujmy swoje dziecko poważnie i nie bagatelizujmy jego problemów;

- znajdźmy również codziennie czas na rozmowę ze swoim dzieckiem.

(oprac. na podst. KGP)