Spotkanie poświęcone Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie poświęcone Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży odbyło się dziś spotkanie poświęcone pilotażowi „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Miało na celu propagowanie przedsięwzięcia wśród lokalnych społeczności. Zasady działania "Mapy" przybliżył zaproszonym gościom oraz przedstawicielom mediów Komendant Miejski Policji w Łomży.

Podczas dzisiejszego spotkania mł. insp. Jacek Adamski – Komendant Miejski Policji w Łomży, zaprezentował zebranym gościom: samorządowcom, przedstawicielom służb mundurowych, przedstawicielom sądów, prokuratur i wielu instytucji oraz przedstawicielom mediów interaktywną mapę zagrożeń bezpieczeństwa. Już od jutra  pilotaż Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ruszy w województwach podlaskim, pomorskim oraz na terenie garnizonu stołecznego. Później, swoim zasięgiem obejmie również cały kraj. „Mapa” już od 1 lipca dostępna będzie na stronie internetowej łomżyńskiej policji, a jej obsługa została zaprojektowana tak, aby intuicyjnie mógł z niej skorzystać każdy obywatel.

Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

Komendant Miejski zachęcał do aktywnego uczestniczenia w przedsięwzięciu poprzez zgłaszanie rzeczywistych problemów i zagrożeń występujących w miejscu zamieszkania. Sygnały te będą weryfikowane przez Policję. Komendant podkreślił jednocześnie, że w przypadku wystąpienia konieczności policyjnej interwencji, interaktywna "Mapa" nie zastępuje zgłoszenia alarmowego 997 lub 112.

Już od jutra mieskzańcy Łomży i powiatu łomżyńskiego, będą mieli możliwość aktualizacji informacji na mapie. W pierwszych dniach funkcjonowania „Mapy”  utworzone zostaną policyjne punkty informacyjne, gdzie każdy chętny będzie mógł zapoznać się z tym nowym narzędziem i skorzystać z podpowiedzi dzielnicowych oraz porozmawiać z policjantami o bezpieczeństwie.

Punkty informacyjne:

1.07.2016 w godzinach 8:00 – 14:00 miejsce: Starostwo Powiatowe w Łomży

3.07.2016 w godzinach 8:00 – 14:00 miejsce: Centrum Katolickie

04.07.2016 w godzinach 8:00 – 14:00 miejsce: Urząd Miejski w Łomży

07.07.2016 w godzinach 8:00 – 14:00 miejsce: Urząd Gminy Łomża