Działania prewencyjne „Blokowisko” i „Nieletni” - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania prewencyjne „Blokowisko” i „Nieletni”

Data publikacji 24.06.2016

Wieloletnie doświadczenia mundurowych wskazują, że w sezonie wiosenno-letnim wzrasta między innymi liczba interwencji publicznych spowodowanych spożywaniem alkoholu. Pojawiają się kradzieże mienia z terenów gródków działkowych i działek rekreacyjnych, czy też niezgodne z prawem zachowania osób nieletnich. Z uwagi na to łomżyńska Policja przeprowadziła na terenie miasta działania prewencyjne pod nazwą „Blokowisko". Działania wpisują się szereg akcji o charakterze prewencyjnym realizowanych cyklicznie przez łomżyńskich funkcjonariuszy, a sama obecność umundurowanych funkcjonariuszy na łomżyńskich osiedlach – powoduje wzrost poczucia bezpieczeństwa ich mieszkańców.

Według opinii mieszkańców, którzy brali udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez łomżyńskich policjantów, bardzo uciążliwe społecznie są czyny popełniane przez młodych ludzi. W ankietach wypełnianych na debatach społecznych, wymieniano między innymi chuligaństwo i wandalizm. Wskazywano też na zagrożenia związane z kradzieżami i niszczeniem mienia.

W celu zapobiegania tego typu zagrożeniom, mundurowi przeprowadzili w mijającym tygodniu popołudniowo – wieczorne działania pod nazwą „Blokowisko”. Podczas akcji sprawdzali wyznaczone rejony służbowe i zwracali szczególną uwagę na osoby będące pod wpływem alkoholu, zakłócające porządek publiczny, a w późniejszych godzinach ciszę nocną czy też inne zachowania niezgodne z prawem.

Działanie te, realizowane były zarówno w formie patroli pieszych, jak i zmotoryzowanych. Podczas służby w patrolu pieszym, funkcjonariusze mają możliwość dotarcia w rejony blokowisk, aby odwiedzić miejsca, gdzie nie zawsze dojedzie policyjny radiowóz.

Patrole piesze realizowane przez umundurowanych funkcjonariuszy pozytywnie wpływają na poprawę poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, jednak takie patrole nie mogą być wszędzie w tym samym czasie, dlatego tak ważna jest społeczna reakcja na wszelkie niezgodne  z prawem zachowania innych osób. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo zależy od każdego mieszkańca. Jeśli widzimy grupy wandali, chuligańskie wybryki i inne niepokojące sytuacje, powiadamiajmy o tym fakcie Policję.