Porozumienie o współpracy - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współpracy

Łomżyńska Policja aktywnie wspiera wszelkie inicjatywy skierowane do młodzieży. Jedną z takich inicjatyw było utworzenie klasy o profilu policyjnym w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży. Wczoraj w budynku szkoły podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy placówką Komendą Miejską Policji w Łomży.

Komendant Miejski Policji w Łomży - mł. insp. Jacek Adamski oraz Dyrektor Zespołu Szkół technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży – Artur Ciborowski podpisali wczoraj porozumienie dotyczące współpracy w obszarze dydaktyczno – wychowawczym. W ramach prowadzonych zajęć szkolnych, uczniowie klasy o profilu policyjnym policyjnym będą między innymi zdobywać wiedzę o funkcjonowaniu Policji oraz zapoznani zostaną ze specyfiką służby w tej formacji. Głównym celem przedsięwzięcia jest kształcenie młodzieży w duchu poszanowania prawa, patriotyzmu oraz idei zdrowego trybu życia. Porozumienie weszło w życie z chwilą podpisania i otworzyło możliwości do podejmowania różnego rodzaju wspólnych inicjatyw.  Tuż po uroczystości, mundurowi z Wydziału Prewencji przeprowadzili zajęcia praktyczne z zakresu edukacji policyjnej, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów tej klasy.


 

Ładowanie odtwarzacza...