Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Łomży - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Łomży

Łomżyńscy policjanci byli współorganizatorami powiatowych eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Młodzi rowerzyści oprócz pisania testu wiedzy z przepisów, udzielali pierwszej pomocy oraz rywalizowali ze sobą w kilku konkurencjach rowerowych.

Wczoraj w Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży odbyły się powiatowe eliminacje do 39 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży, czynnie uczestniczą w tego typu przedsięwzięciach. Głównym celem konkursu jest działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym - szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Działania te obejmują popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy, a także promowanie noszenia elementów odblaskowych przez pieszych i rowerzystów, także na terenie miasta. W tegorocznym turnieju udział wzięło 69 osób. Szkoły podstawowe reprezentowało 12 czteroosobowych drużyn, natomiast gimnazja rywalizowały w 7-miu trzyosobowych zespołach. Każdy uczestnik eliminacji miał do rozwiązania test teoretyczny z zakresu zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych i sytuacji w ruchu drogowym. Dodatkowo, jurorzy sprawdzali umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kolejną częścią konkursu był test praktyczny - jazda rowerem po wyznaczonym torze przeszkód i poprawny przejazd rowerem w miasteczku rowerowym. Turniej zrealizowany został zrealizowany dzięki współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego i Urzędem Miasta w Łomży.


 

W grupie szkół podstawowych zwycięzcami okazały się:

I Miejsce - Szkoła Podstawowa w Olszynach;

II Miejsce - Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży;

III Miejsce - Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży.


 

Natomiast wśród gimnazjów najlepsze były:

I Miejsce  Publiczne Gimnazjum nr 6  im. Tadeusza Kościuszki w Łomży;

II Miejsce - Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży;

III Miejsce – Publiczne Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. 

Ładowanie odtwarzacza...