Roczne podsumowanie pracy policjantów - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Roczne podsumowanie pracy policjantów

Data publikacji 15.03.2016

Łomżyńscy policjanci podsumowali miniony rok pracy. W uroczystej odprawie służbowej udział wzięło kierownictwo łomżyńskiej jednostki, naczelnicy wydziałów i zaproszeni goście. Podczas narady podsumowane zostały główne zadania zrealizowane w 2015 roku oraz wyniki osiągnięte przez łomżyńskich funkcjonariuszy. Określono też cele i kierunki działań policjantów na rok bieżący.

Dzisiaj w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Łomży, odbyła się coroczna odprawa podsumowująca wyniki pracy Komendy Miejskiej Policji w Łomży w roku 2015. W spotkaniu uczestniczyła kadra kierownicza łomżyńskiej jednostki na czele Komendantem Miejskim Policji mł. insp. Jackiem Adamskim oraz I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji - mł. insp. Robertem Góreckiem. Obecni byli także: Zastępca Prezydenta Miasta - Agnieszka Muzyk, Starosta Łomżyński - Elżbieta Parzych, szefowie Prokuratur Okręgowej i Rejonowej w Łomży -  Prokuratorzy Tomasz Wilk i Dariusz Błażejczyk, a także Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Urzędu Miasta w Łomży - Zbigniew Prosiński.

Komendanci przedstawili w ujęciu statystycznym wyniki pracy łomżyńskich policjantów omawiając poszczególne kategorie przestępstw i działania policjantów podejmowane w ubiegłym roku na terenie powiatu łomżyńskiego.

W roku 2015 łomżyńscy policjanci wszczęli 1935 postępowań przygotowawczych, z czego ogólna liczba przestępstw stwierdzonych wyniosła 1649. Było to o 183 mniej niż w roku 2014. Wówczas było ich 1832. W ubiegłym roku spadła także liczba przestępstw kryminalnych – z 1345 w 2014 r. do 1122 w 2015 r. tj. o 223, zaś w kategorii 7 najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw (bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież mienia, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu, uszczerbek na zdrowiu i uszkodzenie rzeczy) liczba przestępstw zmalała o 194  z 844 (2014 r.) do poziomu 650 w 2015 r.

W 2015 r. w stosunku do roku poprzedniego odnotowano mniej przestępstw w kategorii:

·                bójka i pobicie 20 – mniej o 6;

·                przestępstwa rozbójnicze 29 – mniej o 19;

·                kradzież z włamaniem 171 – mniej o 29;

·                kradzież 301– mniej o 74;

·                uszczerbek na zdrowiu 25 – mniej o 18

·                uszkodzenie mienia 104 – mniej o 48;

·                kradzież samochodu 13 – mniej o 11.

W analizowanym okresie odnotowano 69 wypadków drogowych. Było to o 3 mniej niż w 2014 r (72).  Znacząco spadła przy tym liczba zabitych. W 2015 roku w wypadkach na terenie powiatu łomżyńskiego zginęło 8 osób ( 12 – w 2014 r.), a rannych zostało 82 osoby (75 – w 2014 r.). Spadła liczba stwierdzonych przestępstw drogowych z 293 w 2014 r. do 234 w 2015 r. ( mniej o 59). Mniej odnotowano też kolizji drogowych, w roku 2014 było ich 1036, natomiast w 2015 r. – 1016.

Komendant Adamski wskazał główne kierunki działań na rok 2016, w tym między innymi realizację wniosków z podsumowania pracy łomżyńskich policjantów oraz realizacje zobowiązań wynikających ze spotkań z mieszkańcami w ramach prowadzonych konsultacji społecznych i tworzenia „Map zagrożeń”. Podkreślał także dużą rolę profilaktyki w działaniu Policji oraz włączenie się społeczeństwa w proces budowania poczucia bezpieczeństwa w swoim lokalnym środowisku.

Na koniec narady głos zabrali przybyli goście, którzy podziękowali za dobrą pracę funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łomży oraz za dotychczasową współpracę.

 

Mieszkańcy województwa podlaskiego czują się bezpieczniej

Badania opinii społecznej pokazują, że spacerując w swojej okolicy po zmroku bezpiecznie czuje się 84,5% mieszkańców województwa podlaskiego (6,4 punktu procentowego więcej niż średnia krajowa). Prawie 76% mieszkańców województwa podlaskiego uważa także, że Policja w walce z przestępczością w okolicy jest skuteczna (ponad 8 punktów procentowych więcej niż średnia krajowa). Dobrze pracę policjantów w okolicy miejsca zamieszkania ocenia 77,2% mieszkańców województwa podlaskiego (7,8 punktu procentowego więcej niż średnia krajowa).