Konsultacje społeczne – zapraszamy na spotkanie w Łomży - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne – zapraszamy na spotkanie w Łomży

Data publikacji 18.02.2016

Łomżyńscy policjanci zapraszają na ostatnie z zaplanowanych spotkań dotyczących budowie „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Debata rozpocznie się o godzinie 13:00 w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży (ul. Sadowa 12). W konsultacjach udział weźmie Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Jarosław Zieliński, a także Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku – inspektor Daniel Kołnierowicz.

Tworzone przez Policję „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” będą narzędziem, które pozwoli zaktywizować różne podmioty w zakresie współpracy z Policją w celu ujawniania i przeciwdziałania okolicznościom zagrażającym bezpieczeństwu obywateli. Wspólne  działania wszystkich instytucji mających wpływ na to bezpieczeństwo, eliminujące zidentyfikowane, rzeczywiste problemy z którymi zmagają się mieszkańcy, przyczynią się poprawy ich bezpieczeństwa.

 Aby sprostać temu założeniu, przeprowadziliśmy szereg konsultacji społecznych na poziomie powiatowym i zachęcaliśmy mieszkańców miasta Łomży oraz całego powiatu łomżyńskiego do wspólnej pracy na rzecz podniesienia poczucia ich bezpieczeństwa. Zaprosiliśmy do udziału osoby, które poprzez swoją działalność mają wpływ na kształtowanie poziomu bezpieczeństwa w naszym regionie  tj. samorządowców, przedstawicieli wielu instytucji, mieszkańców, a także przedstawicieli łomżyńskich mediów.

Ostatnim etapem konsultacji społecznych w ramach tworzonych „Map” jest podsumowanie dotychczasowych spotkań, zebranie wniosków i problemów zgłaszanych przez mieszkańców na każdej z debat. Wyniki tej pracy, zgodnie  z padającymi na konsultacjach sugestiami, częściowo chcemy już zaprezentować publicznie na zaplanowanym dziś spotkaniu.

Wszystkie zgłaszane w trakcie konsultacji spostrzeżenia znajdą swoje miejsce w tworzonej „Mapie zagrożeń bezpieczeństwa”. Ich rozwiązanie dzięki współpracy wielu podmiotów może skutecznie podnieść poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu łomżyńskiego.