Rusza „patrol szkolny” - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rusza „patrol szkolny”

Data publikacji 11.02.2016

Łomżyńscy policjanci wychodząc naprzeciw wnioskom zgłaszanym przez mieszkańców miasta, wspólnie ze Strażą Miejską będą organizować „patrole szkolne”. Ich działaniem objęte zostaną placówki oświatowe na terenie miasta, a główną rolą takiego patrolu będzie oddziaływanie prewencyjne. „Patrol szkolny” współpracował będzie z dyrektorami i pedagogami szkół oraz prowadził spotkania profilaktyczne i pogadanki z dziećmi i młodzieżą na temat bezpieczeństwa.

„Patrol szkolny” powstał w oparciu o sygnały mieszkańców miasta sąsiadujących z terenami szkół. Wnioski o częstsze kontrole tych miejsc zgłaszane były między innymi na prowadzonych przez Policję konsultacjach społecznych. Celem działania „patrolu szkolnego” jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w miejscach należących do placówek oświatowych, a także terenach z nimi sąsiadujących. Mundurowi, w ramach takich służb zwrócą między innymi uwagę na nieprawidłowe zachowania młodzieży gromadzącej się w pobliżu szkół, a poprzez swoją obecność eliminować będą występujące tam i zgłaszane przez mieszkańców zagrożenia. Policjant - profilaktyk i Strażnik Miejski pełniący służbę w ramach takiego patrolu, będą organizować i prowadzić prelekcje i spotkania z dziećmi i młodzieżą na temat bezpieczeństwa.