HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - Mapa zagrożeń bezpieczeństwa - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Data publikacji 10.02.2016

Trwają konsultacje społeczne na temat powstającej „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Poniżej znajdują się terminy najbliższych spotkań.

Celem wdrożenia „mapy zagrożeń” jest aktywowanie różnych podmiotów w zakresie współpracy z Policją w celu ujawniania i przeciwdziałania okolicznościom zagrażającym bezpieczeństwu obywateli. Stworzone i systematycznie aktualizowane „mapy” - powstające w oparciu nie tylko o dane będące w dyspozycji organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ale także o sygnały pochodzące od samorządów, społeczeństwa i mediów pozwolą na rzetelne i czytelne przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zagrożeń. Pozwolą także na racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych Policji oraz kierowanie sił i środków w miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa.

KMP w Łomży

2.02.2016 godz. 13:00 Urząd Miasta w Łomży, ul Stary Rynek 14 (spotkanie odbyło się)

05.02.2026 godz. 16:30 Centrum Aktywności Turustycznej i Kulturalnej Domek Pastora w Łomży (spotkanie odbyło się)

9.02.2016 godz. 10:00 Urząd Gminy w Przytułach, ul. Supska 10 (spotkanie odbyło się)

9.02.2016 godz. 13:00 Urząd Gminy w Wiźnie, ul. Kpt. Raginisa 35 (spotkanie odbyło się)

10.02.2016 godz. 13:00 Urząd Gminy w Łomży, ul. Sklodowskiej 1a (spotkanie odbyło się)

10.02.2016 godz. 16:00 Urząd Gminy w Piątnicy, ul. Stawiskowska 53 (spotkanie odbyło się)

11.02.2016 godz. 10:00 Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie, ul. Łomżyńska 25/1 (spotkanie odbyło się)

11.02.2016 godz. 13:00 Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 13 (spotkanie odbyło się) 

16 luty 2016 godz. 10:00  - Urząd Miasta i Gminy w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41 (spotkanie odbyło się)

16 luty 2016 godz. 13:00 - Urząd Gmina w Zbójnej ul. Łomżyńska 64 (spotkanie odbyło się)

17 luty 2016 godz. 13:00 - Urząd Miasta i Gminy w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3 (spotkanie odbyło się)

17 luty 2016 godz. 17:00 - Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Łomża ul. Konstytucji 3 Maja 2 (spotkanie odbyło się)

18 luty 2016 godz. 13:00 - Sala Widowiskowa Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich  w Łomży ul. Sadowa 12 (spotkanie odbyło się)

22 luty 2016 godz. 13:30 - Świetlica w Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa  ul. Kazańska 1 ( spotkanie odbyło się)

23 luty 2016 godz 14:00 -  świetlica Biblioteki Publicznej w Podgórzu (spotkanie odbyło się)

25 luty 2016 godz 17:00 -  świetlica OSP w Drozdowie (spotkanie odbyło się)

26 luty 2016 godz 10:00 - świetlica Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Jedność ul. Kś Anny 25/25A (spotkanie odbyło się)

26 luty 2016 godz 17:00 - sala nr 24 w SP 5 w Łomży (spotkanie odbyło się)
 

9 marca 2016 godz. 10:00 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomża ul. Zjazd (spotkanie odbyło się)

10 marca 2016 godz. 16:30 - Rada Osiedla 12 Łomża ul. Konstytucji 3-go Maja 2/1 (spotkanie odbyło się)

11  marca 2016 godz. 16:00 - Dom Pomocy Społecznej w Łomży ul. Sikorskiego 222 (spotkanie odbyło się)

14 marzec 2016 godz. 18:30 - Centrum Katolickie Łomża ul. Porucznika Łagody (spotkanie odbyło się)

15 marca 2016 godz. 12:00 - ZHP Łomża ul. Polowa11a (spotkanie odbyło się)

16 marca 2016 godz. 13:00 - Szkoła Podstawowa w Zbójnej (spotkanie odbyło się)

17 marca 2016 godz. 11:00 - Szkoła Podstawowa w Wiźnie (spotkanie odbyło się)

22 marca 2016 godz. 10:30 - Publiczne Gimnazjum w Zbójnej (spotkanie odbyło się)

24 marca 2016 godz. 10:00 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży  (spotkanie odbyło się)

25  marca 2016 godz. 10:00 - Klub Seniora w Łomży  (spotkanie odbyło się)

 

30 marca 2016 godz. 8:00 - Szkoła Podstawowa w Kuziach  (spotkanie odbyło się)

30 marca 2016 godz. 11:00 - sołectwo Jakać Dworna  (spotkanie odbyło się)

30 marca 2016 godz. 12:30 - Publiczne Gimnazjum w Piątnicy  (spotkanie odbyło się)

31 marca 2016 r. godz. 10:30 - Zespół Szkół w Przytułach  (spotkanie odbyło się)

31 marca 2016 godz. 9:00 - Spółdzielnia Mieszkaniowa Perspektywa w Łomży ul. Kazańska 1  (spotkanie odbyło się)
 

5 kwietnia 2016 godz. 8:00 - Szkoła Podstawowa w Dobrym lesie  (spotkanie odbyło się)

6 kwietnia 2016 godz. 10:00  - Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność  (spotkanie odbyło się)

6 kwietnia 2016 godz. 12:00 - sołectwo wsi Rydzewo  (spotkanie odbyło się)

7 kwietnia 2016 godz. 9:30  - Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy  (spotkanie odbyło się)

7 kwietnia 2016 godz. 10:30 - Szkoła Podstawowa w Jedwabnem  (spotkanie odbyło się)
 

11 kwietnia 2016 r. godz. 10:00 - hurtownia  Łomża ul. Wojska Polskiego 122  (spotkanie odbyło się)

12 kwietnia 2016 r. godz. 13:00 - Sołectwo wsi Wierzbowo  (spotkanie odbyło się)

13 kwietnia 2016 r. godz. 13:00 - hurtownia Łomża ul. Nowogrodzka 200  (spotkanie odbyło się)

13 kwietnia 2016 r. godz. 13:30 - Biblioteka w Dobrym Lesie  (spotkanie odbyło się)

14 kwietnia 2016r. Godz. 10:30 - Szkoła Podstawowa w Rutkach  (spotkanie odbyło się) 

19 kwietnia 2016 godz. 10:30 - Szkoła Podstawowa Bożejewo Stare  (spotkanie odbyło się)

20 kwietnia 2016 godz. 11:00 - Klasztor Ojców Kapucynów  (spotkanie odbyło się)

20 kwietnia 2016 godz. 13:30 - Świetlica Kuzie  (spotkanie odbyło się)

21 kwietnia 2016 godz. 15:00 - Jastrząbka Młoda  (spotkanie odbyło się)

22 kwietnia 2016 godz. 10:30 - Łomża ul. Sadowa Rada Osiedla nr 5  (spotkanie odbyło się)


 

Propozycje i wnioski zgłaszane podczas spotkań w ramach konsultacji społecznych, do których realizacji zobowiązała się Policja, znajdują się 

na stronie internetowej Komendy Miejskkiej Policji w Łomży z zakładce: Prewencja --> Konsultacje społeczne (odnośnik)