Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Łomżyńskie konsultacje społeczne związane z bezpieczeństwem na terenie powiatu

Data publikacji 03.02.2016

W Urzędzie Miasta w Łomży odbyła się pierwsza z serii konsultacji społecznych, które będą organizowane przez cały miesiąc na terenie Łomży i powiatu. Konsultacjom społecznym przyświeca jeden podstawowy cel, jakim jest stworzenie „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Wczoraj w Urzędzie Miasta w Łomży odbyło się pierwsze, inauguracyjne spotkanie z cyklu „konsultacji społecznych”. Pierwszy etap konsultacji związanych z tworzeniem „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego” odbył się blisko dwa tygodnie temu w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach. Wówczas w spotkaniu uczestniczył Sekretarz Stanu w MSWIA Pan Jarosław Zieliński, który zaprosił do współpracy przy jej tworzeniu lokalne społeczności. Wczorajszemu łomżyńskiemu spotkaniu przewodniczył Komendant Miejski Policji Pan mł. insp. Jacek Adamski. W naradzie uczestniczyli miedzy innymi: Starosta Łomżyński,  Wicestarosta Łomżyński, Przewodniczący Rady Powiatu,  Prezydent Miasta Łomża, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomży,  Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku UM w Łomży, przedstawiciel WORD Łomża, Kierownik MOPS w Łomży,  Komendant Miejski PSP w Łomży, Komendant Straży Miejskiej w Łomży, Naczelnik Urzędu Celnego w Łomży, Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Koordynator Grupy Ratowniczej Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom w Łomży, koordynator ds. kierunku bezpieczeństwa bezpieczeństwo wewnętrzne Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Kierownik Inspektoratu Transportu Drogowego Oddziału Łomża, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży, Powiatowy Inspektor nadzoru Budowlanego w Łomży, przedstawiciel Dyrektora Naczelnego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, przedstawiciel Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego. Spotkanie rozpoczęła młodsza aspirant Ewelina Szlesińska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji, witając wszystkich przybyłych gości i dziękując im za przybycie. Następnie Komendant Miejski Policji w Łomży Pan młodszy inspektor Jacek Adamski  przedstawił główne założenia „Mapy zagrożeń” oraz cel i założenia spotkań konsultacyjnych ze społeczeństwem. W wypowiedzi swojej zaprezentował również wyniki uzyskane przez łomżyńskich policjantów odnosząc się do głównych kategorii przestępstw. Przedstawił dane statystyczne oraz min. średni czas reakcji na zdarzenie i przyjazdu policjantów w terenie Łomży. Komendant podkreślił, iż kluczowym elementem poszczególnych konsultacji będzie udział nie tylko osób reprezentujących różne instytucje, ale także mieszkańców miasta i powiatu łomżyńskiego dla których ważne jest bezpieczeństwo. Podczas spotkania padły wnioski ze strony uczestniczących w nim przedstawicieli zaproszonych instytucji oraz mieszkańców. Główny nacisk położono na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wskazano szczególnie uciążliwy problem przejazdu TIR-ów ul. Wojska Polskiego  a także innymi ulicami miasta. Padły również propozycje rozwiązań komunikacyjnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz wskazano miejsca najbardziej niebezpieczne pod kątem zaistnienia kolizji lub wypadku. Były także prośby o poruszenie tematu dopalaczy i narkotyków a także prawidłowego reagowania na informacje o bójkach. Jedna z mieszkanek zwróciła także uwagę na występujący problem ze zrozumieniem osób chorych na autyzm. W trakcie spotkania szef SPR „Nadzieja” ks. Radosław Kubeł zwrócił uwagę na fakt, ze mundurowy na pieszym patrolu wzbudza zdecydowanie większy respekt niż patrol w radiowozie. Zaproponował on pomoc przy organizacji wspólnych patroli pieszych funkcjonariuszy Policji wspólnie z wolontariuszami Grupy Ratowniczej.  Na obecność policjantów zwrócił także uwagę wicestarosta Lech Szabłowski, który przypomniał dyskusje nad likwidacją posterunków w mniejszych miejscowościach. Jako przykład podał Piątnicę rozważając możliwość przywrócenia Posterunku Policji w tej miejscowości. „Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa” – potwierdził prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, który powtórzył deklarację dalszego dofinansowywania patroli ponadnormatywnych i zakupu sprzętu i pojazdów dla policji.
 

Mimo, że wczorajsze spotkanie było inauguracją konsultacji związanych z tworzeniem Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży nie było ono nowością. Narady tego typu,  wpisały się już w tradycję oraz kalendarz spotkań łomżyńskiej Policji i odbywają się cyklicznie. Przyświeca im jeden główny cel - jak najszersza i najlepsza współpraca z samorządami oraz mieszkańcami miasta i powiatu, a wszystko po to, by zarówno w mieście jak i powiecie łomżyńskim było coraz bezpieczniej. Cel ten jest zbieżny z założeniami kierownictwa Policji, które zakłada m. in. jak najgłębszą integrację Policji ze społeczeństwem. „Kilka lat temu posługiwaliśmy się tylko własną statystyką, a zaczęliśmy badać poczucie bezpieczeństwa. Z mapy będzie można dowiedzieć się nie tylko o zagrożeniach zarejestrowanych przez służby, ale i przez obywateli” - podkreśla Komendant Miejski Policji w Łomży Pan mł. insp. Jacek Adamski
 

Wczorajsze spotkanie zainaugurowało pracę nad mapą w Łomży i powiecie łomżyńskim. Kolejne spotkanie odbędzie się w piątek 5 lutego o godz. 16.30 w Domku Pastora, na które już teraz serdecznie zapraszamy.