Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prace nad mapą bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Łomży i powiatu łomżyńskiego

Data publikacji 28.01.2016

W dniu 2 lutego 2016 roku o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Łomży, przy ul. Stary Rynek 14, odbędzie się pierwsze z cyklu spotkań poświęcone, zapowiedzianej przez MSWiA, budowie „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Mająca powstać w oparciu o dane Policji i informacje zebrane w ramach współpracy z lokalnymi społecznościami „mapa” określi skalę i rodzaj zagrożeń występujących na objętym nią terenie. Na jej podstawie łatwiej będzie zidentyfikować niebezpieczeństwa, a następnie zaplanować racjonalne działania w miejscach, gdzie okaże się to uzasadnione. Kolejnym etapem budowy „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego” będzie szereg spotkań z mieszkańcami powiatu łomżyńskiego oraz miasta Łomży. Do aktywnego włączenia się w proces tworzenia „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego” poprzez udział w konsultacjach zapraszamy przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji, placówek oświatowych, lokalnych społeczności, mieszkańców oraz przedstawicieli mediów.

O terminach zaplanowanych w ramach konsultacji społecznych spotkań, będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej KMP Łomża. 

Drugie spotkanie w ramach konsultacji społecznych dla mieszkańców Łomży oraz powiatu łomżyńskiego odbędzie się w dniu 5 lutego 2016 roku, w sali Domku Pastora przy ul. Krzywe Koło 1, o godzinie 16:30.


Jeżeli chcą Państwo wziąć udział pracach dotyczących "mapy zagrożeń", ale z różnych względów nie możecie uczestniczyć w spotkaniach - prosimy o wypełnienie zamieszczonej poniżej ankiety i zawarcie w niej swoich spostrzeżeń co do miejsc niebezpiecznych czy też wymagających częstszego nadzoru ze strony patroli Policji oraz dostarczenie osobiste do Komendy Miejskiej Policji w Łomży, bądź też zeskanowanie i przesłanie na adres email: ewelina.szlesinska@lomza.bk.policja.gov.pl  W temacie proszę wpisać: Konsultacje społeczne - "mapa zagrożeń"  

Pliki do pobrania

  • 1.21 MB