Debata społeczna w gminie Piątnica - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna w gminie Piątnica

Łomżyńska Policja zorganizowała debatę społeczną pod nazwą „Moja Gmina”. Była to już kolejna z cyklu debat, których celem jest dialog ze społeczeństwem i wspólne rozwiązywanie lokalnych problemów zgłaszanych przez mieszkańców. Tym razem policjanci rozmawiali z mieszkańcami gminy Piątnica, a głównym tematem było bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Debata społeczna jest to jedna z form komunikowania się przedstawicieli Policji ze społeczeństwem w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i profilaktyki. Przedsięwzięcia tego typu, już od kilku lat realizuje Komenda Miejska Policji w Łomży. W debacie z cyklu „Moja Gmina”, która odbyła się w piątek w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy, wzięli udział przedstawiciele Policji na czele z szefem łomżyńskich policjantów przedstawiciele samorządu lokalnego wraz z Wójtem Gminy Piątnica –, dyrektorzy szkół oraz mieszkańcy. Celem spotkania było poznanie opinii społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy. Po przedstawionej prezentacji rozpoczęła się dyskusja, która pozwoliła na zdefiniowanie oczekiwań mieszkańców, co do rozwiązania wskazywanych przez nich problemów. Wśród dyskutowanych tematów znalazły się głownie te, związane ze wzmożonym ruchem pojazdów ciężarowych na drodze krajowej nr 61. Jak zauważali mieszkańcy, droga ta przebiega przez Piątnicę, co skutkuje między innymi utrudnieniami związanymi z wjazdem oraz wyjazdem z posesji położonych przy ulicy będącej w jej ciągu. Sygnalizowali także potrzebę utworzenia we wskazanych miejscach przejść dla pieszych oraz potrzebę ograniczenia prędkości w pobliżu jednej z gminnych szkół. Zwieńczeniem debaty było wypełnienie przez uczestników spotkania ankiet. Ich analiza będzie dla mundurowych cennym źródłem informacji dotyczącym bezpieczeństwa. Wszystkie uwagi i spostrzeżenia, które padły w trakcie debaty, skrupulatnie były notowane i zostaną wykorzystane w dalszych działaniach podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Piątnica.