Razem z pomocą bezdomnym - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Razem z pomocą bezdomnym

Data publikacji 27.11.2015

Łomżyńscy policjanci, zwłaszcza teraz gdy temperatury zaczynają już spadać poniżej zera, apelują o wrażliwość wobec człowieka potrzebującego pomocy. Pamiętajmy, że okres zimowy to najtrudniejszy czas dla bezdomnych. Mundurowi w ramach programu prewencyjnego „Nie bądźmy obojętni” odwiedzają miejsca, gdzie przebywają takie osoby.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska bezdomności i żebractwa, podniesienie poczucia bezpieczeństwa osób żyjących samotnie, starszych, kalekich – pozostających bez opieki oraz osób bezdomnych. Skutkiem działań ma być zmniejszenie zagrożeń dla życia i zdrowia takich osób wskutek znacznych spadków temperatury w okresie zimowym. Gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej zera, bezdomni często chowają się przed mrozem w opuszczonych budynkach oraz na terenach ogródków działkowych. Łomżyńscy policjanci prowadzą wzmożoną kontrolę właśnie tych miejsc. Funkcjonariuszy oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży w działaniach pomocowych będą wspierać także studenci z Instytutu Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz wolontariusze Grupy Ratowniczej „Nadzieja”. Jest to efekt podpisanego w tym tygodniu porozumienia w sprawie wspólnej realizacji działań profilaktycznych pod nazwą „Nie bądźmy obojętni”. Oprócz udzielania osobom bezdomnym informacji dotyczących możliwych form pomocy i przekazywania materiałów o treściach prewencyjnych, merytorycznie przygotowani do działań studenci i wolontariusze będą także udzielać pomocy przedmedycznej osobom wymagającym tego rodzaju wsparcia czy pełnić dyżury w łomżyńskiej noclegowni i ogrzewalni.

Policjanci apelują do wszystkich, by nie pozostawali obojętni na widok osób leżących na ulicy czy przystanku. Warto też zajrzeć do sąsiada, który mieszka samotnie.