Rozmawiali z młodzieżą o handlu ludźmi - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozmawiali z młodzieżą o handlu ludźmi

Data publikacji 20.10.2015

Łomżyńscy policjanci spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, aby porozmawiać o współczesnych formach niewolnictwa. Cyklem zaplanowanych spotkań dotyczących tej tematyki, mundurowi przyłączyli się do obchodów Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi obchodzonym 18 października.

Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka. Handel ludźmi w dużej mierze dotyczy wykorzystywania kobiet i dzieci do prostytucji. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prostytuowanie się nie jest karalne. Przestępstwem jest doprowadzenie innej osoby przemocą, groźbą, podstępem, przez wykorzystanie stosunku zależności bądź krytycznego położenia, do uprawiania prostytucji. Penalizacji podlega także ułatwianie lub nakłanianie innej osoby do uprawiania prostytucji, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Policjanci, realizując działania profilaktyczne, spotkali się wczoraj z młodzieżą Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. Podczas prelekcji informowali słuchaczy o zagrożeniach związanych między innymi z wakacyjnym poszukiwaniem pracy za granicą. Mówili także o tym na co zwracać uwagę, jak ustrzec się oraz gdzie szukać pomocy w sytuacjach wskazujących na to, że mamy do czynienia z tego rodzaju przestępstwami.