"Tydzień Mediacji" z łomżyńskimi policjantami - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Tydzień Mediacji" z łomżyńskimi policjantami

Data publikacji 12.10.2015

Łomżyńscy policjanci uczestniczą w „Tygodniu Mediacji”. W tym roku obchody rozpoczynają się 12 października i potrwają do soboty 17 października. Natomiast Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 15 października. Całe przedsięwzięcie organizowane jest pod hasłem „Masz prawo do mediacji”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu karnego jak też i w sprawach o wykroczenia (art. 54 par 9 kpw w zw. z art. 23a kpk) na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu porozumienia.

W związku z obchodami „Międzynarodowego Tygodnia Mediacji” od dzis, tj. od poniedziałku 12 października do soboty 17 października dyżury będą pełnić także łomżyńscy policjanci. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy .

Policjanci dyżurować będą w godzinach 8:00-15:00 pod nr telefonu tel. (86) 474 13 22

Partnerami Ministerstwa Sprawiedliwości w organizacji obchodów Tygodnia Mediacji i Międzynarodowego Dnia Mediacji są m.in.: Komenda Główna Policji, Prokuratura Generalna, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Rzecznik Praw Obywatelskich, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowa Rada Komornicza, Krajowe Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.

Przez cały najbliższy Tydzień Mediacji m.in. w sądach, prokuraturach, siedzibach organizacji pozarządowych, w jednostkach Policji dyżurować będą mediatorzy, którzy wszystkim zainteresowanym udzielać będą bezpłatnych porad oraz niezbędnych informacji o mediacji.

Listy Mediatorów dostepne są na tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Łomży, oraz w sekretariatach Wydziałów Sądu.