Bądź widoczny na drodze - NOŚ ODBLASKI! - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bądź widoczny na drodze - NOŚ ODBLASKI!

Data publikacji 30.09.2015

Początek jesieni, zmiana aury i szybciej zapadający zmrok powodują pogorszenie się warunków drogowych. Ograniczona widoczność ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, a zwłaszcza pieszych i rowerzystów. Policjanci apelują o używanie elementów odblaskowych.

Coraz wcześniej zapadający zmrok i pogarszające się warunki drogowe  - te czynniki muszą brać pod uwagę uczestnicy ruchu drogowego podczas poruszania się po drogach. W tym okresie najbardziej narażeni na udział w zdarzeniach drogowych są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, w tym piesi. Policja przypomina, że od 31 sierpnia ubiegłego roku, znowelizowana ustawa prawo o ruchu drogowym nałożyła na wszystkich pieszych poruszających się drogą po zmierzchu poza obszarem zabudowanym obowiązek noszenia elementów odblaskowych. Odblaski powinny znajdować się w miejscu widocznym dla innych uczestników ruchu. Używanie „odblasków” w warunkach ograniczonej widoczności ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pieszych, ponieważ pozwala kierującemu pojazdem dostrzec taką osobę z odpowiedniej odległości i bezpiecznie ją ominąć. NOŚMY ODBLASKI - bądźmy widoczni na drodze!

Policja.pl - spot profilaktyczny "Noś odblaski"