Uroczystości Święta Policji w łomżyńskiej jednostce - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystości Święta Policji w łomżyńskiej jednostce

W miniony piątek, jak co roku z okazji powstania Polskiej Policji, mundurowi otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe. W tym roku w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży takie awanse otrzymało 55 funkcjonariuszy.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą celebrowaną przez biskupa łomżyńskiego Janusza Bogusława Stepnowskiego. Po mszy, w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży funkcjonariusze wzięli udział w uroczystościach z udziałem Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Sławomira Mierzwy, Marszałka Województwa Podlaskiego – Mieczysława Baszko oraz zaproszonych przedstawicieli władz samorządowych, władz miejskich, sądu, prokuratury, służb mundurowych oraz przyjaciół Policji. W obecności zaproszonych gości funkcjonariusze otrzymali akty nominacji na wyższe stopnie policyjne. Z okazji Święta Policji nominacje otrzymało 55 łomżyńskich policjantów.

Miłym akcentem odprawy było też wręczenie, przyznawanego przez Minister Spraw Wewnętrznych – Panią Teresę Piotrowską, Brązowego Medalu „Za Zasługi dla Policji” dyrektorowi WORD w Łomży Panu Mirosławowi Oliferuk.

Święto Policji było też doskonałą okazją do podziękowania za wieloletnią współpracę, profesjonalizm, wkład w podnoszenie kwalifikacji policjantów pionu kryminalnego, zwłaszcza w ostatnim gorącym okresie przed wejściem w życie zmian w procedurze karnej. Podziękowania te Podlaski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Sławomir Mierzwa skierował do Prokuratora Rejonowego w Łomży Pana Dariusza Błażejczyka.

Piątkowym niespodziankom nie było końca. Mianowicie Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o doposażeniu łomżyńskich Policjantów w nowoczesny sprzęt elektroniczny, ufundowany ze środków przeznaczonych na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Tym samym Komenda Miejska Policji w Łomży wzbogaciła się o 8 tabletów – wręczonych przez Pana Marszałka Województwa Podlaskiego Mieczysława Baszko.

Na zakończenie zarówno funkcjonariusze jak i pracownicy Policji usłyszeli ze strony uczestniczących w uroczystościach gości wiele słów uznania oraz podziękowań za trud i zaangażowanie wkładane każdego dnia w zapewnienie porządku i bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu.

Ponadto, w godzinach od 14.00 do 15.30, na Starym Rynku w Łomży odbył się festyn dla mieszkańców miasta. Festyn zorganizowany przez mundurowych był swoistym zwieńczeniem uroczystych obchodów Święta Policji w łomżyńskiej jednostce. Na mieszkańców miasta, zwłaszcza tych najmłodszych czekało wiele atrakcji związanych ze służbą w Policji i nie tylko. Było można usiąść za kierownicą radiowozu, przymierzyć strój bojowy czy też uczestniczyć w pokazie umiejętności psa służbowego. Do udziału w festynie przyłączyli  się przedstawiciele Grupy Ratowniczej Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja”, Państwowej Straży Pożarnej w Łomży i MOSiR-u oraz pasjonaci aut retro (Karol Kosmowski i Adam Dołęga).