Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo nad wodą - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo nad wodą

Data publikacji 05.06.2015

Powoli zaczyna się sezon wypoczynku nad wodą, a już za chwilę rozpoczną się wakacje. W związku z tym, już dziś apelujemy do wszystkich amatorów zabaw w wodzie oraz osób które będą wypoczywać nad wodą o zachowanie ostrożności i rozwagi. Apelujemy o wybieranie jedynie kąpielisk strzeżonych i bezpiecznych. Pamiętajmy o tym, że PŁYTKA WYOBRAŹNIA CZĘSTO KOŃCZY SIĘ GŁĘBOKĄ TRAGEDIĄ!!!

Przypominamy o podstawowych zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą:

·     należy kąpać się tylko w miejscach strzeżonych, tam gdzie jest ratownik;

·     dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką osób dorosłych, dobrze żeby miały założone na siebie nadmuchiwane rękawki, które pomogą dziecku utrzymać się na wodzie;

·     pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do wody po alkoholu;

·     wchodząc do wody po dłuższym czasie spędzonym na słońcu trzeba pamiętać o stopniowym namoczeniu ciała, aby przyzwyczaić je do niższej temperatury – w ten sposób można uniknąć szoku termicznego;

·     pływając na materacach należy trzymać się blisko brzegu – nie wypływać nimi na środek jeziora;

·     korzystając ze sprzętu wodnego (np. żaglówka, łódka, kajak) trzeba pamiętać o założeniu kamizelki ratunkowej;

·     przed wypłynięciem w dłuższy rejs należy pamiętać o wcześniejszym sprawdzeniu prognozy pogody.Najczęstszymi przyczynami utonięć są:

·       brak umiejętności pływania;

·       brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich;

·       pływanie po spożyciu alkoholu, który powoduje zaburzenia zmysłu równowagi i orientacji;

·       niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie;

·       pływanie w miejscach zabronionych;

·       skoki do wody w nieznanym miejscu;

·       pływanie obok statków, barek i łodzi motorowych, w pobliżu śluz i zapór wodnych;

·       siadanie na rufie kajaku lub na burcie łodzi;

·       nieumiejętność postępowania w przypadku wywrócenia się kajaka lub łodzi;

·       lekkomyślna zabawa polegająca na wrzucaniu innych do wody oraz zanurzaniu osób pływających.Należy pamiętać, że zgodnie z art. 72 kodeksu wykroczeń osoba, która wbrew swemu obowiązkowi nie dokonuje odpowiedniego zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze aresztu albo grzywny. Ponadto jak mówi art. 55 kw osoba, która kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Natomiast, jeśli zachowanie osoby wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub jest pod wpływem środka odurzającego, zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym lub osoba przez niego upoważniona może nie wpuścić na ten obszar takiej osoby lub żądać opuszczenia przez nią tego obszaru. Niestosowanie się do polecenia zarządzającego obszarem wodnym lub upoważnionej przez niego osoby i wejście na obszar wodny albo nie opuszczenie tego obszaru stanowi wykroczenie sankcjonowane karą grzywny (art. 34 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych).