Turniej BRD w Łomży - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Turniej BRD w Łomży

Łomżyńscy policjanci byli współorganizatorami powiatowych eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Młodzi rowerzyści oprócz pisania testu wiedzy z przepisów, udzielali pierwszej pomocy oraz rywalizowali ze sobą w kilku konkurencjach rowerowych.

W ubiegły piątek w Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży odbyły się powiatowe eliminacje do XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży czynnie uczestniczą w tego typu przedsięwzięciach. Głównym celem konkursu jest działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym - szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Działania te obejmują popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy. W tegorocznym turnieju udział wzięło 68 osób. Szkoły podstawowe reprezentowało 11 czteroosobowych drużyn, natomiast gimnazja rywalizowały w 8-miu trzyosobowych zespołach. Każdy uczestnik eliminacji miał do rozwiązania test teoretyczny z zakresu zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych i sytuacji w ruchu drogowym. Dodatkowo, jurorzy sprawdzali umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kolejną częścią rywalizacji był test praktyczny - jazda rowerem po wyznaczonym torze przeszkód i poprawny przejazd rowerem w miasteczku rowerowym. Turniej zrealizowany został dzięki współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Urzędem Miasta w Łomży – Wydziałem Oświaty, Starostwem Powiatowym w Łomży, Szkołą Podstawową Nr 9 oraz Łomżyńską Spółdzielnią Mieszkaniową i Spółdzielnią Mieszkaniową „Perspektywa” w Łomży.

W grupie szkół podstawowych zwycięzcami okazały się:


I Miejsce - Szkoła Podstawowa w Olszynach

II Miejsce - Szkoła Podstawowa w Jarnutach

III Miejsce - Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży

Natomiast wśród gimnazjów najlepsze były: 

I Miejsce  Publiczne Gimnazjum nr 6  im. Tadeusza Kościuszki w Łomży

II Miejsce - Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 

III Miejsce – Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Nowogrodzie 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. 

Ładowanie odtwarzacza...