Rozmawiali o bezpieczeństwie na osiedlach - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozmawiali o bezpieczeństwie na osiedlach

„Moje Osiedle” to hasło debaty społecznej, która odbyła się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Była to już czwarta z cyklu debat adresowanych do mieszkańców łomżyńskich osiedli. Łomżyńscy policjanci poprzez cykliczne spotkania z mieszkańcami Łomży wspólnie diagnozują i rozwiązują uciążliwe dla nich problemy.

Mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Łomży zorganizowali debatę społeczną pod hasłem „Moje osiedle”. W debacie, która odbyła się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, udział wzięli przedstawiciele instytucji działających na terenie miasta i gminy, mieszkańcy miasta, studenci. Spotkanie rozpoczął Komendant Miejski Policji w Łomży - podinsp. Jacek Adamski. Następnie, głos zabrał Naczelnik Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego - podinsp. Jan Iwanowski, omawiając przygotowaną na spotkanie prezentację multimedialną. Zgłoszonymi, przez uczestników debaty, problemami okazały się: grupy młodzieży poruszające się po osiedlach po zmroku czy nagminne łamanie prawa przez kierowców na jednej z osiedlowych ulic Łomży. Poruszane były też takie zagadnienia jak zasadność legitymowania, zwłaszcza młodzieży, poza terenem zabudowanym, skuteczność znakowania mienia w tym rowerów, konieczność noszenia elementów odblaskowych, mówiono także o patrolach ponadnormatywnych. Komendant Adamski rozwiał wątpliwości, jednej z uczestniczek debaty, co do zachowania anonimowości przy zgłaszaniu różnego rodzaju interwencji. W trakcie spotkania mundurowi przestrzegali przed kradzieżami i apelowali o szybkie reagowanie na wszelkie przypadki łamania prawa. Funkcjonariusze podkreślali, że szybkie zatrzymanie sprawców przestępstwa, uzależnione jest często od szybkości informacji przekazanej policjantom. Dlatego też zachęcali uczestników spotkania do współpracy z Policją. Funkcjonariusze zapraszali także mieszkańców osiedli do dialogu i wspólnego szukania rozwiązań, zwłaszcza w rozwiązywaniu trudnych, uciążliwych społecznie problemach. Zwieńczeniem debaty było wypełnienie przez obecnych na spotkaniu ankiet. Ich analiza będzie dla policjantów cennym źródłem informacji dotyczącym bezpieczeństwa. Wszystkie uwagi, które padły w trakcie debaty, skrupulatnie były notowane i wykorzystane zostaną w dalszych działaniach podejmowanych na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Łomży.