Nie bądźmy obojętni na przemoc domową, reagujmy na każdy jej przejaw - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nie bądźmy obojętni na przemoc domową, reagujmy na każdy jej przejaw

Data publikacji 19.03.2015

Łomżyńscy policjanci spotkali się z nauczycielami Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży. Rozmawiali o procedurze Niebieskiej Karty.

Wczoraj, późnym popołudniem, funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży spotkali się z kadrą pedagogiczną Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży. Wizyta dotyczyła procedur związanych z Niebieską Kartą w systemie oświaty, według których nauczyciele także mają obowiązek inicjowania i prowadzenia Niebieskiej Karty w przypadku ujawnienia przemocy. Policjanci szczegółowo omówili takie problemy jak: zjawisko przemocy w rodzinie, patologia społeczna w wieku rozwojowym a także charakterystyka osób uwikłanych w przemoc. Mundurowi zwrócili również uwagę na istotną rolę, jaką odgrywa Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Policjanci poinformowali także, kiedy należy rozpocząć procedurę oraz w jakich okolicznościach można ją zakończyć. Funkcjonariusze tłumaczyli też, jak prawidłowego powinien być wypełniony formularz „Niebieskiej Karty”. Ponadto przypomniano pracownikom oświaty najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz omówiono wątpliwości związane z ich zastosowaniem w praktyce.

 

 

Warto wiedzieć też: Co to jest przemoc w rodzinie?