Podsumowanie ferii z łomżyńskimi policjantami - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie ferii z łomżyńskimi policjantami

Data publikacji 11.02.2015

W Łomży zakończyły się ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Przez dwa tygodnie policjanci czuwali nad bezpieczeństwem najmłodszych wypoczywających w regionie i tych, którzy podróżowali drogami powiatu łomżyńskiego. Blisko 800 kontroli pojazdów, 611 mandatów, 402 interwencie oraz liczne działania profilaktyczne adresowane do najmłodszych to skrócony bilans pracy łomżyńskiej policji podczas minionego wypoczynku zimowego. Nie zabrakło niestety nietrzeźwych kierujących czy nierozważnych pieszych niestosujących się do obowiązku korzystania z elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym.

Działania „Bezpieczne ferie 2015” zaczęły się na Podlasiu tym także w Łomży, 26 stycznia, a zakończyły 8 lutego. W czasie ich trwania przeprowadzono wzmożone działania policyjne ukierunkowane  na zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas nasilenia ruchu związanego z wyjazdami i powrotami z ferii. Policjanci zgodnie z zapowiedziami, zwracali szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów, stan trzeźwości kierowców oraz warunki przewozu pasażerów, w szczególności dzieci. Prowadzili również działania ukierunkowane głównie na ujawnianie sprawców wykroczeń, w szczególności tych najbardziej społecznie uciążliwych oraz przeciwdziałanie aktom wandalizmu.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni na drogach powiatu łomżyńskiego zatrzymano w sumie 7 nietrzeźwych kierujących. Poza jazdą "na podwójnym gazie" głównymi grzechami kierowców było niedostosowanie prędkości do panujących warunków atmosferycznych oraz brak pasów bezpieczeństwa. Na łamiących przepisy ruchu drogowego kierowców nałożono 511 mandatów karnych i sporządzono 19 wniosków o ukaranie do sądu. Pod policyjnym nadzorem znaleźli się także piesi - ich wykroczenia to niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu czy niestosowanie się do przepisów nakazujących noszenie elementów odblaskowych. Policjanci łącznie ukarali mandatami 96 pieszych. 

Funkcjonariusze Ruchu Drogowego skontrolowali 3 autokary wyjeżdżające z dziećmi i młodzieżą na zimowiska. Na szczęście kontrolowane pojazdy spełniały wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

Akcja "Bezpieczne ferie" to nie tylko działania na drodze. Funkcjonariusze kontrolowali miejsca zorganizowanego wypoczynku jak i te, gdzie dzieci i młodzież spędzały samodzielnie czas wolny.

W trakcie działań policjanci ujawnili 18 przypadków popełnienia wykroczeń zakwalifikowanych jako społecznie uciążliwe. Było to głównie  spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem czy zakłócanie porządku i spokoju.

Ostatnie dwa tygodnie były również czasem nasilonych spotkań profilaktyczno - edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą. Funkcjonariusze spotkania te rozpoczęli jeszcze przed feriami, łącznie odwiedzili 59 placówek gdzie w spotkaniach udział wzięło 4209 dzieci. Podczas tych wizyt policjanci szczególną uwagę zwracali na bezpieczne formy spędzania czasu wolnego. Priorytetem było objęcie kontrolą miejsc, w których zabawy mogły zagrażać życiu lub zdrowiu, tj. okolice akwenów wodnych. Funkcjonariusze nadzorem obejmowali również punkty, w których sprzedawany jest alkohol, sprawdzając, czy nie jest on sprzedawany osobom niepełnoletnim.