Odprawa roczna w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży

Łomżyńscy policjanci podsumowali miniony rok pracy. W uroczystej odprawie służbowej udział wzięło Kierownictwo jednostki, Naczelnicy wydziałów i zaproszeni goście. Podsumowane zostały główne zadania zrealizowane w 2014 roku oraz wyniki osiągnięte przez łomżyński garnizon. Określono też cele i kierunki działań policjantów na rok bieżący.

Wczoraj w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży, odbyła się coroczna odprawa podsumowująca wyniki pracy łomżyńskiej jednostki za rok 2014. W spotkaniu uczestniczył I Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku – młodszy inspektor Adam Petelski oraz kadra kierownicza łomżyńskiej komendy na czele z podinspektorem Jackiem Adamskim – Komendantem Miejskim i młodszym inspektorem Robertem Góreckim – I zastępcą Komendanta Miejskiego. Wśród zaproszonych gości byli obecni także: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski z doradcą Mariuszem Giełgut, Starosta Łomżyński – Elżbieta Parzych, przedstawiciele Prokuratur Okręgowej i Rejonowej – Prokuratorzy Bogusław Dereszewski i Dariusz Błażejczyk, Komendant Straży Miejskiej - Bogdan Rutkowski, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży  st. bryg. Jan Chludziński, Naczelnik Urzędu Celnego w Łomży – komisarz Joanna Tatko, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Zbigniew Prosiński.

Komendant Miejski Policji w Łomży przedstawił w ujęciu statystycznym, stan bezpieczeństwa na terenie całego powiatu łomżyńskiego. Przez cały 2014 r. policjanci wszczęli 1884 postępowań przygotowawczych. Na terenie powiatu doszło do 1109 zdarzeń drogowych, w tym 71 wypadków drogowych w których zginęło 12 osób, a 74 zostało rannych. Komendant podkreślił, że właściwa organizacja pracy i zmiany organizacyjne do których doszło w komendzie przyczyniły się m.in.  do bardziej efektywnej pracy funkcjonariuszy, co miało także wpływ na bardzo dobre wyniki łomżyńskiej jednostki.

Głos zabrali także przybyli goście, którzy podziękowali za dobrą pracę funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łomży oraz życzyli, aby takie same wyniki były w przyszłym roku. Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali wysoką skuteczność organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości

Na zakończenie głos zabrał młodszy inspektor Adam Petelski. I Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku swoje przemówienie rozpoczął od bardzo miłego akcentu a mianowicie od wręczenia listu gratulacyjnego Prezydentowi Miasta Łomża za wspieranie jednostki łomżyńskiej Policji(list podpisany był przez gen. Działoszyńskiego – KGP). Podsumowując odprawę mł. insp. Petelski przedstawił priorytety działania Policji garnizonu podlaskiego na 2015 rok. Podkreślił że należy kłaść duży nacisk na dyscyplinę służbową i zdecydowanie reagować na wszelkie przejawy nieprzestrzegania przepisów prawa przez policjantów. Zaznaczył, że Policja musi działać sprawnie i czas reakcji na zdarzenia musi być coraz krótszy. W tym roku należy zwrócić szczególną uwagę na podniesienie efektywności działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z nienawiści, na tle rasistowskim, okołoprostytucyjnej oraz gospodarczej, ograniczanie zagrożenia przestępczością narkotykową oraz na zwalczanie przestępstw popełnianych przy wykorzystaniu nowych technologii – tzw. cyberprzestępczość. Podkreślił również konieczność stałej współpracy z samorządami celem uwzględnienia w pracy Policji opinii społeczeństwa lokalnego w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.