Postępowania kwalifikacyjne na wybrane stanowiska służbowe w Policji - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Postępowania kwalifikacyjne na wybrane stanowiska służbowe w Policji

Data publikacji 13.01.2015

Uwaga!

Od dnia 1 sierpnia 2014 roku procedury postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji odbywać się będą według nowych zasad zawartych w Ogólnym trybie i zasadach przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, zatwierdzonym i wprowadzonym do stosowania przez Komendanta Głównego Policji.